Naš župnik fra Josip koristi godišnji odmor a u vremenu od 27. srpnja do 27. kolovoza 2018., a uz suglasnost Ordinarijata biskupije Rottenburg-Stuttgart, zamjenjuje ga kao i dosadašnjih godina fra ANTE BRANKO PERIŠA, akademski slikar i profesor na Franjevačkoj gimnaziji u Sinju, koji živi u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu.
Župni uredi kroz mjesec kolovoz biti će zatvoreni a za sve vaše potrebe obratite se fra Anti Branku direktno poslije svete mise ili na broj telefona: 0711/355807 ili 0711/96894576.

Amen 2 2018

 Kirche am Ort

Idi na vrh