Katolički kalendar 2019Novi zidni jednolisni Katolički kalendar za 2019., u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni možete uzeti u župnom uredu ili u crkvi nakon mise. Kalendar je posvećen sv. Antunu Padovanskom, sa slikom sveca svega svijeta, koji drži dijete Isusa u naručju.

Amen 4 2018

 Kirche am Ort

 

ziva zajednica

Idi na vrh