HKZ Esslingen:

  • Veliki folklor: "Tamburica" vježba petkom od 18:00 sati (voditeljice Anita Krpan i Marina Anić)
  • Mali folklor: petkom, nakon vjeronauka 17:30 sati (voditeljice Anita Krpan i Marina Anić)

Folklor se uvježbava u podrumu i župnim prostorijama. 


 

HKZ Filderstadt:

  • Mali folklor: petkom, 16:30 sati, (voditeljce Agneza Slaviček i Dubravka Žugac)
  • Srednji folklor (od 4 do 9 razreda): petkom, 17:30 sati (voditeljce Agneza Slaviček i Dubravka Žugac).
  • Veliki folklor: petkom, 19:30 sati (voditelji Dubravka i Dražen Žugac). 

Amen 2 2017

 Kirche am Ort

Idi na vrh