krstenje3

Termin za krštenje trebate dogovoriti sa župnikom.

Roditelji, koji žele krstiti svoje dijete, trebaju na vrijeme prijaviti krštenje (barem 3 tjedna prije datuma krštenja). Za prijavu je potrebno donijeti Geburtsbescheinung te Stammbuch der Familie (ako imate).

Kum ili kuma djeteta treba biti uzorna života, kršten, pričešćen, krizman te ako živi u braku, crkveno vjenčan. Prigodom prijave krštenja roditelji trebaju donijeti potvrdu za kuma (Patenshein). Krštenje je u redovitom slučaju u župi Vašeg boravka. 

Ukoliko iz nekog razloga dijete želite krstiti u drugoj župi, javite se svom župniku te mu iznesite razlog zbog čega želite krstiti dijete u drugoj župi.  Trebate imati pismenu dozvolu dozvolu svoga župnika za krštenje djeteta u drugoj župi.


Krštenje je prvi i osnovni sakrament - temelj kršćanskog života. Bez njega ne možemo primiti ostale sakramente. Krštenje utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se može primiti samo jednom u životu.
Po krštenju postajemo djeca Božja, članovi Crkve katoličke i oslobađamo se istočnoga grijeha.
Krštenjem se povezujemo sa Isusom Kristom i zajednicom Crkvom.

Crkva krsti djecu koja još nisu svjesna duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u roditelje (svjesne kršćane) da će oni osigurati djetetu vjersku pouku. S tom se pretpostavkom prima djecu na krštenje.

Vjerujemo da roditelji krštenje i život po vjeri također smatraju bitnim za svoje dijete, jer mu žele pružiti sve najbolje što će mu u životu koristiti (iako ono toga sada nije svjesno). Roditelji su se dužni brinuti za dijetetovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje.
Stoga vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog običaja ili zbog ljudskog obzira, nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

Krštenje nije samo slavlje za vašu obitelj nego i za našu župnu zajednicu.
Krštenjem Vaše dijete postaje član ove župne zajednice - Crkve. Ta zajednica okuplja se svake nedjelje oko Isusa Krista (na Dan Gospodnji) slaviti Euharistiju. Nedjeljnom svetom misom slavimo Boga i njegovog Sina Isusa Krista i gradimo zajedništvo nas ljudi s Bogom, kao i nas međusobno. Vaše dijete se po krštenju pridružuje toj zajednici.
Pred tom istom zajednicom vi kao roditelji dajete obećanje da ćete vaše dijete odgajati u vjeri ali također očekujete od te zajednice da će vam u tome pomoći. Koliko će to obećanje biti iskreno to znadete jedino Vi u dubini svoje savjesti.

Primiti krštenje a ne dolaziti na svete mise, ne živjeti po kršćanskim načelima i nemati doticaja sa župnom zajednicom - ostavlja čovjeka „samo krštenim“. Nedjeljne svete mise, sakramenti, zajedništvo Crkve, život po vjeri i molitva čine nas kršćanima – ljudima koji žive svoju vjeru. iako su i grešni i slabi.

Da li će dijete postati kršćanin uključen u nedjeljnu Euharistiju i život župne zajednice, ovisi najviše o tome kako roditelji žive vjeru, nedjelju i kakav je njihov odnos prema župnoj zajednici.KRŠTENJE U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

  Ako je dijete veoma slabo, treba odmah obavijestiti najbližeg svećenika, ili, ako se može, donijeti dijete odmah na krštenje. Ako se nalazi u bolnici, pozovite svećenika da dođe tamo krstiti ga. 

Dogodi li se, da je dijete toliko slabo da se ne može stići do svećenika ili da svećenik ne može doći do djeteta, a očita je smrtna opasnost, onda neka netko od prisutnih krsti dijete. U tom slučaju smije krstiti svaki čovjek koji znade kako treba krstiti.

Krsti se ovako: Tri puta se dijete polije po glavi običnom tekućom vodom i govori se: «(IME djeteta) ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.» Kasnije to krštenje treba javiti svećeniku.

OVDJE možete preuzeti RED KRŠTENJA JEDNOG DJETETA, kao pdf.

 Amen 1 2020

 ziva zajednica

 

 

Idi na vrh